REBOZO
od techniky
k mistrovství
Tradiční využití  

REBOZO - kniha :) a její cesta světem

Mirjam de Kaizer a Thea van Tuyl,

dvě holandské duly napsaly knihu o tradicí a technikách reboza.

Kniha vyšla v sedmi jazycích:

 holandsky, portugalsky, anglicky, německy, polsky, rusky
a ČESKY!

Autorky se inspirovaly od
Angeliny Martinez Mirandy a Naoli Vinaver

Naoli se stala spoluautorkou knihy a stejně, jak Mirjam a Thea ji aktivně šírí po světě.
Angelina a Naoli jsou velkými propagatorkami reboza a technik práce s rebozem, jsou nositelkámi tradice, Mirjam a Thea daly tomu přídanou hodnotu- popsaly techniky, což je k nezaplacení pro nás, ženy "západního světa", nám nestačí vidět, dělat a vědět, že to funguje, chceme tomu také rozumět.

2010 - Naoli Vinaver stála u zrodu knihy v Holandsku.
2019 - Angelina Martinez Miranda se stala kmotrou českého vydání, které vyšlo na počest její první návštěvy České republiky. Křest knihy proběhl 18.5.2019 ve Zlíně, 20.5. pak byla kniha představena v Praze v rámci besedy s Angelinou Martinez Mirandou. Těší nás, jak vřele je čtenáři přijímána.

Seminář s autorkami knihy
v České republice -
25. - 26. 1. 2020

REBOZO - kniha v češtině

Protože se již delší dobu věnuji výrobě a ukázce použití různých zavinovacích a podvazovacích šátků,  informace o knize Rebozo mne velmi zaujala. Ruský překlad známých vydavatelů "klasiky" o přirozeném porodu Ilji a Veroniky Nazarových z Moskvy za mnou putoval  5 000 km (Moskva-Oděsa-Zlín).

Když jsem knihu konečně držela v rukách a začetla do textu, nestačila jsem se divit, kolik důležitých drobných detailů autorky Mirjam a Thea skvěle a podrobně popsaly.


"Kdyby tak byla v češtině! Tolik lidí by jí tady využilo!"- řekla jsem si a napsala jsem to Veronice. Její odpověď byla prostá: "Udělej to! Ta kniha rozhodně stojí za to."

Se souhlasem a požehnáním svého muže Petra Ch. Hradila jsem se k tomu odhodlala.
Jedna žena se nabídla pomoci s překladem, druhá s korekturou, nakonec jsme však celý text s manželem větu po větě prošli, promysleli a "zrodili" sami.
Děkujeme Laře, Monice, Marice, Evičce a Evě, Hance, a také Janě a Andrei za spolupráci na textu knihy.  Pokud budete mít nějaké připomínky, nebo objevíte chybku, napište nám a my ji opravíme.

Naoli Vinaver- přečíst víc- chystáme.
Mamita Angelina- přečíst víc 

Košík